måndag 23 maj 2011

Kulturstipendie

Jag, tillsammans med två andra, har blivit tilldelad Ängelholms kulturstipendium. Man tackar och bockar.

"Publicerad 30 april 2011 kl. 04:00

Tre får kulturstipendierÄNGELHOLM. Kultur- och fritidsnämnden väljer att dela ut kulturstipendier till tre unga ängelholmare. Dessa tre får 5 600 kronor vardera. Det handlar om Johanna Rayner, 25 år, som får stipendiet för sin bildkonst. Hon studerar konstvetenskap under våren vid högskolan i Halmstad, men har även en kandidatexamen inom arkitektur. Förutom sin högskoleutbildning har Johanna en konstutbildning från Ölands konstskola, och är senast representerad på Båstad Bjäres Konstförenings Amatörsalong 2011.

Fredrik Ström, 23 år, får stipendiet som stöd och uppmuntran för att fortsätta inom den inslagna banan som musikalartist. Han avslutar en musikalteaterutbildning på Balettakademin i Göteborg i vår. För att öka sina möjligheter till en musikroll planerar Fredrik att vidareutveckla dansen ytterligare. Förutom att dansa tar Fredrik sånglektioner.

Isak Ekberg, 24 år, intresserar sig för teckning i kombination med arkeologi. Han studerar arkeologi i Lund men har också läst kurser i serieteckning på Serieteckningsskolan i Malmö samt i bild och berättande på Kvarnby folkhögskola. Han har en idé om att kombinera tecknande med arkeologi i syfte att åskådliggöra historien på ett mer visuellt sätt.

Michael Lundblad "

Hämtat från http://hd.se/angelholm/2011/04/30/tre-far-kulturstipendier/ (Tillgängligt 2011-05-23)

onsdag 11 maj 2011

MåleriDiffusion vid röd sjö, 33 * 24 cm, Akryl på duk, 2011
Diffusion vid röd sjö II, 46 * 56 cm, Akryl på duk, 2011

De här tavlorna gjorde jag för några månader sedan, men lägger upp dom först nu. Jag var intresserad av diffusion, alltså när två ämnen löses upp, kanske här mer på en slags abstrakt nivå. När ens tankar löses upp i omgivningen. Åt det hållet.